śzchio fb składanie sprawozdań

Władze

1. Skład Zarządu Głównego

Roman Warzecha - prezes Okręg Katowicki 
Feliks Sokoła - wiceprezes Okręg Piekarski 
mgr Andrzej Wójcik - sekretarz, Okręg Katowicki 
Barbara Liczberska - z-ca sekretarza Okręg Katowicki 
Krystyna Sławicka - skarbnik Okręg Chorzowski
mgr inż. Paweł Wróbel - z-ca skarbnika, dokumentalista Okręg Katowicki 
prof. Iwona Melson - dyrektor ds. artystyczny Okręg Piekarski 
Bogusław Plichta - z-ca dyr. art. d.s. orkiestr Okręg Mikołowski 
Ks. prał. prof. Antoni Reginek - kapelan, Okręg Rybnicki 
mgr Ryszard Buczek - członek Zarządu Głównego Okręg Gliwicki 
Ryszard Mazurek - członek Zarządu Głównego Okręg Rybnicki 
Jan Olek - członek Zarządu Głównego Okręg Tarnogórski 

2. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej

dr Krzysztof Chlipalski - przewodniczący Okręg Gliwicki 
Zofia Berek - członek Okręg Katowicki 
mgr inż. Jerzy Szymała - członek Okręg Mikołowski 

3. Organizacja biura 

Beata Jawoszek

4. Kapituła Odznaczeń Barbara Liczberska - przewodnicząca Okręg Katowicki 

mgr Helena Toja - członek Okręg Chorzowski 

5. Poczet Sztandarowy 

Benedykt Oberda - Sztandarowy Okręg Mikołowski
 mgr inż. Jerzy Szymała - asysta Okręg Mikołowski 

Powrót do listy
© 2019 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne