Śląski Związek Chórów i Orkiestr - ŚZCHiO
śzchio Facebook śzchio Instagram śzchio TIKTOK śzchio YT Drukuj stronę składanie sprawozdań

Nagrody, odznaczenia i godności honorowe

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – spadkobierca dziedzictwa i kontynuator regionalnej tradycji społecznego ruchu śpiewaczego i amatorskiego muzykowania w zespołach instrumentalnych, zapewnia członkom Związku oraz osobom i instytucjom wspierającym honorowe wyróżnienia przyznawane w uznaniu wkładu pracy społecznej, artystycznej i organizacyjnej oraz szczególnych zasług w realizacji zadań statutowych. Rodzaje wyróżnień oraz zasady ich przyznawania określa stosowny regulamin.

Regulamin Nagród, Odznaczeń i Godności Honorowych

Odznaki honorowe członkom indywidualnym i zespołom nadaje się od czasów Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Godność Herolda od 2011, a Godność Przyjaciela ŚZChiO od 2023. Międzynarodowa Nagroda im. Stanisława Moniuszki została natomiast ustanowiona w roku 1996. Członkowstwo honorowe umocowane jest w statucie Stowarzyszenia.

Godność „Przyjaciel ŚZChiO”

Wprowadzono: 2023-11-05

Honorowi członkowie ŚZChiO

Wprowadzono: 2023-11-04
© 2019-2024 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne