śzchio fb składanie sprawozdań

Śpiewak Śląski

Śpiewak Śląski to najstarszy (i jedyny) w Polsce kwartalnik poświęcony działalności chórów amatorskich. Ukazuje się od 1920. Wychodził w latach 1920-1947, a po długiej przerwie od 1985 do dnia dzisiejszego. Dokumentuje bogatą działalność społecznego ruchu muzycznego.

W tej zakładce dostępne są tylko numery archiwalne. Bieżące numery dostępne są w prenumeracie, którą mogą zamawiać nie tylko chóry i orkiestry związkowe, ale również inne instytucje oraz osoby fizyczne.

Dochód ze sprzedaży Śpiewaka Śląskiego jest przeznaczany w całości na działalność Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Więcej informacji

© 2019 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne