Śląski Związek Chórów i Orkiestr - ŚZCHiO
śzchio Facebook śzchio Instagram śzchio TIKTOK śzchio YT Drukuj stronę składanie sprawozdań

Śpiewak Śląski

Śpiewak Śląski to najstarszy (i jedyny) w Polsce kwartalnik poświęcony działalności amatorskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego. Ukazuje się od roku 1920. Wychodził w latach 1920-1947, a po długiej przerwie od 1985 do dnia dzisiejszego. "Śpiewak" dokumentuje bogatą działalność społecznego ruchu muzycznego, promuje działalność naszych zespołów, a także jest źródłem wiedzy z dziedziny chóralistyki, śpiewu czy gry i zwyczajów orkiestr dętych.

Czasopismo uzyskało pozytywną opinię JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prof. dr hab. Władysława Szymańskiego oraz Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, mgr Jolanty Sznajder.

Bieżące numery kwartalnika dostępne są cyfrowo oraz w PRENUMERACIE, którą mogą zamawiać nie tylko chóry i orkiestry związkowe, ale również inne instytucje oraz osoby fizyczne.

Prenumeratę można zamówić poprzez wypełnienie i przesłanie drogą mailową na adres szchio.kontakt@gmail.com "Druku Zamówienia".

Pełne archiwum Śpiewaka jest dostępne w zbiorach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od roku 2024 Redaktorem Naczelnym kwartalnika jest Karolina Kopacz.

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY KWARTALNIKA PRZEZNACZONY JEST NA REALIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA.

Dofinansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

© 2019-2024 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne