śzchio fb składanie sprawozdań

Odznaczenia

Odznaki Honorowe i TytułY Godności Honorowych – 

Heroldów Śpiewactwa I Muzykowania Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach 
 

Śląski Związek Chórów i Orkiestr – spadkobierca dziedzictwa i kontynuator stuletniej, regionalnej tradycji społecznego ruchu śpiewaczego i amatorskiego muzykowania w zespołach instrumentalnych, zapewnia członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym udział w systemie honorowych wyróżnień, nadawanych w uznaniu wkładu pracy społecznej, artystycznej i organizacyjnej oraz szczególnych zasług w realizacji zadań statutowych. 

Odznakę Honorową ŚZChiO zwaną dalej Odznaką, przyznaje się: 

 • Osobom fizycznym – członkom ŚZChiO – zwyczajnym, honorowym i wspierającym, uczestniczącym w amatorskich zespołach w kraju i polonijnych za granicą.
 • Zespołom działającym w strukturach  organizacyjnych ŚZChiO w kraju i polonijnych za granicą.
 • Osobom i instytucjom wspierającym ŚZChiO. 
   

Odznakę Honorowa przyznaje się w szczególności za: 

 • Wieloletnią aktywną działalność w zespołach artystycznych.
 • Osiągnięcia w pracy organizacyjnych struktur Związku (zespoły, Okręgi, Zarząd Główny).
 • Wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe w upowszechnianiu kultury. 
   

Odznaka Honorowa ŚZChiO jest pięciostopniowa: 

 • stopień I – Odznaka Brązowa
 • stopień II – Odznaka Srebrna
 • stopień III – Odznaka Złota
 • stopień IV – Odznaka Złota z Laurem
 • stopień V – Odznaka Złota z Wieńcem Laurowym


GODNOŚCI HONOROWE 


Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego i Muzykowania przyznawane są uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów ŚZChiO podjętą na podstawie opinii Zarządu Głównego. 
Odznaka Złota z Brylantem – przyznawana po 40.latach za wybitne osiągnięcia indywidualne kandydata w dziedzinie twórczości kompozytorskiej, pisarskiej, dedykowanej społecznemu ruchowi muzycznemu pracy edytorskiej, pedagogicznej i naukowo badawczej, również działaczowi Związku za osiągnięcia w skali co najmniej regionu, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej po 35 latach aktywnej działalności i przepracowaniu co najmniej 30 lat w zarządach zespołów albo 25 lat we władzach Okręgu lub Zarządu Głównego. 

Stopnia IBrązowa – po 5 latach aktywnej działalności 
Stopnia II Srebrna – po 10 latach aktywnej działalności 
Stopnia III Złota – po 20 latach aktywnej działalności (działaczowi Związku po 15 latach aktywnej działalności, gdy co najmniej 5 lat pracował we władzach któregokolwiek z ogniw Związku) 
Stopnia IVZłota z Laurem – po 25 latach aktywnej działalności (działaczowi Związku po 20 latach aktywnej działalności, gdy co najmniej 10 lat pracował we władzach któregokolwiek z ogniw Związku) 
Stopnia VZłota z Wieńcem Laurowym – po 35 latach aktywnej działalności (działaczowi Związku po 20 latach aktywnej działalności, gdy co najmniej 15 lat pracował  
we władzach któregokolwiek ogniw Związku). 

Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej dla Zespołów,  należy wziąć pod uwagę czas ich aktywnej działalności, który wynosi : 
Brązowa – nie mniej, niż 10 lat 
Srebrna – nie mniej, niż 20 lat 
Złota – nie mniej, niż 30 lat 
Złota z Laurem – nie mniej, niż 40 lat 
Złota z Wieńcem Laurowym – nie mniej, niż 50 lat 
Złota z Brylantem – po 75 latach nieprzerwanej aktywnej działalności w skali co najmniej Regionu, ogólnopolskiej lub międzynarodowej. 
W wyjątkowych sytuacjach, jeśli przemawiają za tym wybitne osiągnięcia artystyczne w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, Odznaka Złota, Złota z Laurem, Złota z Wieńcem Laurowym i Złota z Brylantem, mogą być przyznane przed upływem terminów określonych dla tych odznak. 

Szczegółowe informacje dotyczące odznak można znaleźć w pliku PDF z regulaminem w zakładce "Związek" -  "Dokumenty do pobrania"

Powrót do listy
© 2019 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne