Benefity dla członków
śzchio Facebook śzchio Instagram śzchio TIKTOK śzchio YT Drukuj stronę składanie sprawozdań

Benefity dla członków

Co daje członkostwo w ŚZChiO?

 • Weryfikację ekspercką wniosków o dotacje,
 • legitymację członkowską uprawniającą do ofert specjalnych w wybranych Instytucjach Kultury,
 • program grantingowy na doraźne potrzeby i działania,
 • odznaczenia honorowe i godności dla członków i dobroczyńców,
 • regularną i szeroką promocję wydarzeń kulturalnych,
 • możliwość czerpania z doświadczeń, zasobów merytorycznych i projektów European Choral Association,
 • udział w prestiżowych przedsięwzięciach, ważnych inicjatywach i uznanych w środowisku programach kulturalnych.

Co robimy dla Członków?

 • Promujemy wspólne muzykowanie,
 • integrujemy środowisko chóralne,
 • kultywujemy tradycje śpiewacze Śląska,
 • współpracujemy z uznanymi Partnerami,
 • piszemy i rozliczamy wnioski o dofinansowanie,
 • organizujemy konkursy, festiwale i warsztaty,
 • koordynujemy organizację wydarzeń,
 • prowadzimy promocję i kontakt z mediami,
 • udostępniamy międzynarodowe kontakty,
 • zapewniamy konsultacje merytoryczne,
 • przyznajemy odznaczenia honorowe,
 • tworzymy identyfikację wizualną koncertów,
 • odpowiadamy za technikę sceniczną,
 • przygotowujemy catering i poczęstunek,
 • kontynuujemy działalność wydawniczą,
 • wystawiamy FV i posiadamy osobowość prawną,
 • umożliwiamy odbycie praktyk wolontariatu z pakietem benefitów w ramach programu Korpus Solidarności.

Udzielamy pełnomocnictw do reprezentacji w ramach osobowości prawnej, które uprawnia do:

 • pełnomocnictwo do działań, 
 • składania wniosków na realizację zadań publicznych,
 • otrzymywania darowizn od firm i osób prywatnych.

Regularnie organizujemy dla Członków:

 • Ogólnopolskie zjazdy,
 • Cykliczne wydarzenia,
 • Tematyczne spotkania,
 • Festiwale i Święta,
 • Przeglądy i Konkursy,
 • Seminaria i Sympozja,
 • Warsztaty i Kursy.

DZIAŁAMY W TWOJEJ SPRAWIE!

Powrót do listy
© 2019-2024 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne