śzchio fb składanie sprawozdań

Przesłanie noworoczne na rok 2019 - prezes Roman Warzecha

Przesłanie noworoczne do śpiewaków i muzyków Śląska wygłoszone w czasie Adoracji Bożego Dzieciątka przy żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Katowicach Panewnikach 19 stycznia 2019 roku


Dzisiaj dziękujemy za inspirujące świadectwo wiary manifestowane przez zespoły Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w swoich świątyniach a przede wszystkim za: 
- odebrane w minionym roku Boże łaski oraz za pełną zaangażowania działalność zespołów, 
- piękne koncerty, jubileusze śląskich chórów i orkiestr, które liczą 100 i więcej lat, 
- VII Festiwal Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w kościele NCiKCh w Katowicach-Piotrowicach 
- XXVI Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w Górnośląskim Parku Etnograficznym „Skansen” w Chorzowie, 
- za owoce Pielgrzymki do MB Piekarskiej, 
- XXVI Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”, z XXIII Międzynarodową Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki w Stonawie w Republice Czeskiej, 
- udokumentowania cenionego czasopisma „Śpiewak Śląski” oraz wydawnictw okolicznościowych. 
W tym sakralnym pięknym miejscu, w scenerii Żłóbka Jezusowego jednoczymy się by wspólnie adorować Boże Dzieciątko. W Roku MONIUSZKOWSKIM ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji - 200-lecia urodzin wybitnego kompozytora, twórcy polskiej opery narodowej i autora śpiewnika domowego. 
Zapraszamy wszystkie amatorskie zespoły chóralne, muzyczne do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach i prosimy Boże Dziecię o błogosławieństwo na cały 2019 rok, w którym najważniejszymi wspólnymi zadaniami będą: 
- 24.marca podsumowanie minionego roku na Walnym Zjeździe Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz przedstawienie założeń na dalsze lata. 
- 8 czerwca w Ornontowicach XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski” i wręczenie XXIV Międzynarodowej Nagrody Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki. Będzie to nasza główna uroczystość związana z Rokiem Moniuszkowskiego. 
- 22 czerwca koncerty zespołów w XXVII Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego w Górnośląskim Parku Etnograficznym „Skansen” w Chorzowie, 
- październik XIV Festiwal Pieśni Maryjnej „MAGNIFICAT-2019” w nowej formie organizacyjnej ale w Bazylice w Sanktuarium przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. 
W roku 2019 kontynuować będziemy wydanie kwartalnika „Śpiewak Śląski”, w pełnym kolorze, oraz wydawnictwa okolicznościowe, foldery, jednodniówki. 
Podobnie jak w ubiegłych latach, także i dzisiaj prosimy Boże Dziecię o zdrowie, o siły duchowe i fizyczne, jak też nieustanne błogosławieństwo – potrzebne każdemu w codziennym bytowaniu oraz w wytrwałym wypełnianiu śpiewaczo - muzycznej misji. 
Za Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach 


                          Sekretarz                            Dyrektor Artystyczny                       Kapelan                                       Wice prezes                         Prezes 
              /-/ mgr Andrzej Wójcik      /-/ prof. Iwona Melson        /-/ ks. prof. Antoni Reginek          /-/ Feliks Sokoła        /-/ Roman Warzecha 


                                                                                        Katowice-Panewniki, 19 stycznia 2019 roku.

Powrót do listy
© 2019 by ŚZChiO ZG Katowice. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne